Sidor

söndag 10 februari 2013

Treorna testar iPads i undervisningen

Under några veckor i början av vårterminen 2013 har våra treor testat att använda fyra iPads i undervisningen. Här är deras utvärdering:

Vår upplevelse 

Vi, både elever och pedagoger, har tyckt att det har varit roligt att använda iPads i undervisningen. Eleverna har varit bra på att följa de regler som vi satt upp och de har varit duktiga på att turas om och att bytas av. Vi som pedagoger har upplevt att de lektioner där vi haft tillgång till iPads har varit väldigt lugna, eleverna har arbetat intensivt både med och utan iPads, troligen för att de vetat om att det snart är deras tur.

Favoritappar 

Vi har i stort sett bara använt oss av en app, och det är Mingoville lär dig klockan. Den lär ut både analog och digital tid. Den börjar enkelt med hela och halva timmar och blir sedan svårare.
Eleverna har suttit två och två och turats om att träna klockan, främst digital tid.
Vi ser det som ett roligt komplement till övriga läromedel som finns vad gäller klockan. Många elever upplever det som tråkigt och jobbigt att hela tiden skriva vad klockan är, och då är det ett pedagogiskt bra och roligt avbrott att få använda iPaden en stund. Ett par av eleverna har dessutom laddat ner appen hemma för att öva extra.
En app som vi inte använt oss av i klassrummet, men däremot tipsat elever och föräldrar om är nomp. Det är en matematikapp som tränar olika arbetsområden med olika svårighetsgrader. Den är gratis, men man måste registrera sig. Den finns även som internetsida: www.nomp.se

Lärdomar

Man måste ta med i beräkningen att det inte alltid fungerar med tekniken som man tänkt sig, och att i förväg se till att alla iPads är laddade.

Förbättringsförslag

Vi skulle gärna vilja ha cirka tre iPads var i klassrummet hela tiden. Detta för att använda dels som ett komplement till övriga läromedel och dels för att lätt kunna ge extra uppgifter till elever som arbetar snabbt och behöver utmaningar. Det är även en bra morot till elever som inte alltid är så motiverade till skolarbetet.

Skrivet av Sofia, februari 2013