Sidor

torsdag 13 juni 2013

Bra kan bli bättre!

1. Lite info

-Att planera lektion med blogg
-IT-pedagog på Växthuset, detta läsår och kommande
-Ny IT-plan
-Investeringsplaner
-Hemsidan, logon och broschyren

2. DPED

Titta tillsammans i gruppen igenom de bedömningar ni har. Markera på kopian med nedanstående färgkoder. Om ni inte är överens i gruppen, argumentera, diskutera och kom överens. Hitta en gemensamma förslag som alla kan vara överens om.
RÖTT = Gillar! Tydligt! Gör att vi/elever/föräldrarna/andra pedagoger förstår!
GRÖNT = Visar/guidar eleven till utveckling
BLÅTT = För mycket text!
SVART = Otydligt eller onödigt!

Välj sedan ut två omdömen som ni tycker har delar som var tydliga, utvecklande och/eller bra. Detta ska ni få dela med övriga.

För snabba grupper! 
Samtala om frågorna nedan i den här Padleten. Dubbelklicka och skriv dina/era tankar. Välj själva om ni vill svara enskilt eller i grupp.
-Vad finns det för nyckel ingredienser som gör att omdömet blir riktigt bra och utvecklande?
-Är det viktigt att vi pedagoger på Växthuset skriver med samma stil/på samma sätt? Varför/varför inte?
-Vilket stöd behöver du för att kunna bli ännu vassare på att skriva riktigt bra och utvecklande omdömen?


3. Utvärdera

a) IT på Växthuset, del A Här är länken!
    och del B Här är länken!

b) Växthusets dag Här är länken!

c) Avslutningen Här är länken!